За да запазим здравето ви и да се съобразим с всички противоепидемични мерки, ще работим при следните условия: 1. Спортният център ще работи при 30 % от капацитета и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. 2. Всеки клиент, желаещ да посети групово занимание, трябва задължително да се регистрира в нашия сайт

За да запазим здравето ви и да се съобразим с всички противоепидемични мерки, ще работим при следните условия: 1. Спортният център ще работи при 30 % от капацитета и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. 2. Всеки клиент, желаещ да посети групово занимание, трябва задължително да се регистрира в нашия сайт

График