Три зали за групови тренировки – подходящи за Kangoo Jumps, Tabata, HIIT, Pilates, Yoga, народни танци и др.

Залите разполагат с естествен паркет , акустични тавани, ефектно осветление, високо качество на озвучаване и климатизация.