ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД  НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР GARITAGE PARK

Всеки клиент
следва да се консултира с лекар, преди да започнат тренировки в
спортен център GARITAGE PARK.

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между спортен център GARITAGE PARK и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от спортен център GARITAGE PARK.

1.2. Работното време на спортен център GARITAGE PARK e от 7.00ч до 22.30 часа за периода от понеделник до петък и от 8.00 до 22.00 часа в събота и неделя.
Празнични дни и официални празници от 8.00 до 22.00 часа.

1.3. Всяка услуга се заплаща предварително на  рецепцията в спортен център GARITAGE PARK.

1.4. Всеки посетител е длъжен:

• да спазва настоящия Правилник за вътрешния ред;

• да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите / инструкторите в спортния център GARITAGE PARK;

• да пази имуществото на спорния център GARITAGE PARK;

• да носи отговорност за личните си вещи.

1.5. Спортният център се задължава:

• да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;

• да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове/занимания;
• да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители;

• да поддържа съоръженията в спортния център в технически изправен вид.

  •  с оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, спортният център има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени услуги или помещения.

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР

2.1. Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло, а за басейна – чисти джапанки или сандали , шапка за плуване. В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията в спортен център GARITAGE PARK .

2.2. Инструкторите и треньорите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на GARITAGE PARK .

2.3. Достъп на хора, не ползващи спортните съоръжения и СПА зоните на GARITAGE PARK не се допуска.

2.4. Лицата, желаещи да огледат предлаганите спортни и възстановителни съоръженията в GARITAGE PARK , трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в спортния център GARITAGE PARK . В противен случай няма да бъдат допуснати.

2.5. Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на рецепцията бутилирани енергийни напитки ,вода и храни) не е разрешена в помещения на спортния център GARITAGE PARK .

2.6. Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото в GARITAGE PARK  или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

2.7. Шкафчетата са на разположение на посетителите в спортния център само за времетраенето на тяхното посещение. Забравени вещи се пазят в продължение на 7 дни. Спортен център GARITAGE PARK  не носи отговорност за откраднати вещи и ценности от шкафчетата в съблекалните.

2.8. Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.9. Всеки посетител в спортен център GARITAGE PARK  се задължава да ползва услугите и съоръженията в GARITAGE PARK , като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. Спортен център GARITAGE PARK  не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно , физическо състояние и не подходяща екипировка на посетителя.

2.10. В случай че посетител в спортен център GARITAGE PARK  използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от спортния център GARITAGE PARK  , в нарушение на настоящия правилник, Спортният център не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

2.11. Отговорността на спортен център GARITAGE PARK , с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност, се ограничава до размера на платените и ползвани от посетителя услуги в спортния център GARITAGE PARK  , но не повече от размера на годишния абонамент за ползвания от посетителя вид услуга.

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1. Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

3.2. Деца под 14 г. могат да посещават басейна в Спортния център GARITAGE PARK, ако са придружени от възрастен през цялото време, и е изцяло отговорност на възрастния придружител да ги наблюдава.

3.3. Деца под 14г. не се допускат да посещават групови занимания ,фитнес  и басейна, освен ако не са с персонални инструктор или част от мероприятие, организирано от Спортния център GARITAGE PARK.
Класове по Crossfit могат да бъдат посещавани от деца навършили 12 години с пълнолетен придружител.
Спортният център си запазва правото да откаже достъп и/или да изведе децата в случай на неподходящо поведение и при риск за здравето.

3.4. Деца под 14 г. не
се допускат в басейна без придружител или инструктор.

Придружителят следва да заплати съответната услуга за дете
и възрастен и да бъде с подходящо облекло за басейн и спа зона ( бански и
джапанки ).

 

ЧАСТ IV. РЕГИСТРАЦИЯ,АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

4.1. Регистрация ,всеки клиент трябва самостоятелно да направи своята регистрация и профил в страницата на спортен център GARITAGE PARK www.sportscentergaritage.com. 
– Попълва формата с личните данни: име и фамилия, телефонен номер и актуален имейл.

– Съгласява се да спазва Правилника за вътрешният ред на спортен център  GARITAGE PARK.

– Приема или отказва да получава имейли за новини ,промоции и записване в груповите занимания.

След създаването на профила си клиента трябва да посети рецепцията на спортният център за да се легитимира с документ за самоличност и да удостовери, че той е създателя на заявения профила за активация.
Ръководството на Спорния център си запазва правото да променя условията за регистрация и издаването на карти/гривни за достъп.

4.2. Получаване на  карта/гривна за достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на спортния център GARITAGE PARK и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се определят от спорния център GARITAGE PARK  и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.3. При легитимирана на рецепцията и съгласие с условията, клиента закупува карта 3.00лв / гривна 4.00лв, която остава собственост на клиента.  Клиентите закупили месечен абонамент, не заплащат първата си карта / гривна.
Карта / грива се асоциирана с профила на клиента в софтуера на спортен център GARITAGE PARK.

4.4. Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.
– Абонаментната карта за шест месеца, автоматично се удължават с 15 дни до 195 дни период на ползване.
– Абонаментната карта за 12 месеца, автоматично се удължават до 13 месеца период на ползване.
– Всички останали абонаменти не им се удължават срока на ползване, поради болест, травма, отпуски и други причини независещи от спортния център.
-Абонаментната карта за брой посещения „10 ТРЕНИРОВКИ ДЕТЕ В ГРУПА ПО ПЛУВАНЕ“: може да се прехвърлят до 2 посещения при закупуване на нов абонамент, преди изтичане на настоящия активен абонамент. 

4.5. Посетителите трябва да носят картата / гривната си, когато посещават спортен център GARITAGE PARK и да ги показват на рецепция, когато бъдат изискани от персонала на спортен център GARITAGE PARK. Спортният център си запазва правото да откаже достъп при не представяне  на документ за самоличност и карта /гривната за достъп.

4.6. Загубването на карта трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на спортен център GARITAGE PARK и да бъде закупена нова карта на цена от  3.00лв/ гривна 4.00лв

4.7. Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.

4.8. Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение съгласно ценоразписа си обявен на сайта и на рецепция. Цените се определят от спорния център GARITAGE PARK  и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.9. Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на спортния център GARITAGE PARK  в брой или по банков път.
Притежателите на Мултиспорт карти посещаващи групови занимания, трябва да се регистрират на рецепти до 15 минути след започване на заниманието.
В противен случай трябва да заплатят помещението си на рецепция в брой или с банкова карта.

4.10. Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.
4.11. Клиентите на спортния център GARITAGE PARK  нямат право да изискват връщане на пълната или частична стойност на Услугите, включително, ако някой клиент не е използвал предоставените услуги в периода на валидност на карта му!

ЧАСТ V. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ В ГРУПОВИ ЗАНИМАНИЯ И ПЕРСОНАЛНИ ТРЕНИРОВКИ.

5.1. Резервации се правят за уроци по плуване, групови занимания, персонални тренировки с посочен  треньор / инструктор.
5.2. Резервациите се правят през web платформата на официалния сайт на GARITAGE PARK.
5.3. Всички резервации за групови тренировки и индивидуални тренировки.  Трябва  да са направени през персоналния профил на клиента в web платформата / график на спортният център GARITAGE PARK. Резервация през рецепцията е възможна само в случай на техническа невъзможност да се резервира часът през платформата на спортния център GARITAGE PARK.
Резервирането започва 168 часа преди началото на класа и приключва 5 мин. преди началото.
5.4 направена резервация може да откажете най-късно до 2 часа преди началото на заниманието.

Всеки клиент получава безплатен достъп до графика за групови занимания и персонални тренировки.
– При невъзможност за посещение, клиентът трябва да отмени резервацията си до 2 часа преди началото на заниманието.
– При неявяване на съществуваща резервация, достъпът до графика се спира и всички направени резервации в профила на клиента ще бъдат отменени автоматично и не подлежат на възстановяване.

– Блокираният достъп до графика може да бъде възстановен след заплащане на услугата  “достъп до график”, на стойност от 20 лв. Заплащането на услугата “достъп до график” може да се заплати онлайн през профила на клиента или на рецепцията в спортния център.
– Всеки клиент позволил си да създаде втори личен профил с цел да не заплати такса достъп да календар , ще бъде блокиран. Всички създадени от него профили и достъпа до спортния център ще бъдат блокирани докато не заплати таксата за достъп до календар.

5.5.Притежателите на абонаменти карти за брой посещения, нарушили правилата от точка  5.4. ще им бъде отнето едно посещение от предплатените посещения за съответното пропуснато занимание. След което профила ще бъде от блокиран.

Спортният център може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи посетителите ще бъдат предварително уведомявани.

ФИТНЕС

5.6. Клиентите на спортния център трябва да бъдат облечен със спортно облекло и чисти спортни обувки. Внасянето на лични вещи в залата ,като  сакове , раници ,пликове е забранено.
Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и блокиране на профила за достъп до спортния център. В този случай, всички предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

5.7. За информация и получаване на индивидуални фитнес програми посетителите на GARITAGE PARK могат да се обърнат към фитнес инструкторите в залата.

5.8. В случай на затруднения или неясноти при работа на уредите посетителите на спорния център , следва да се обръщат за съдействие към фитнес инструкторите в  спорния център.

5.9. Всеки клиент задължително ползва и поставя кърпа при трениране върху уредите в седнало или легнало положение.

5.10. Еднолично използване/ боравене с уреди и аксесоари в залите не е позволено с изключение работата на съответните фитнес уреди. Фитнес уреди и аксесоари не могат да бъдат резервирани.

5.11. Достъпът на не спортуващи лица не се разрешава. Посетителите на спортният център GARITAGE PARK следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструкторите.

5.12. Забранява се използването на фитнеса по джапанки, сандали, чехли и непълно спортно облекло / голи до кръста , без спортни обувки ,боси или по чорапи/.

5.13. Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода.Самостоятелно да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.

5.14. Забранява се  провеждането на тренировки от треньори не получили разрешение от управителя и главния треньор във фитнес залата. 

CrossFit зала
5.15. Клиентите на спортния център трябва да бъдат облечен със спортно облекло и чисти спортни обувки. Внасянето на лични вещи в залата ,като  сакове , раници ,пликове е забранено.

5.16. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите първоначални указания за ползване на уредите.

5.17. Използването на мобилни устройства и други , по време на тренировката е забранено. Снимането в кросфита залата е възможно след потвърждение от треньора, който е на смяна.

5.18. Достъпът на не спортуващи лица не се разрешава в CrossFit залата.
5.19. Посетителите в CrossFit залата следва да се придържат към инструкциите на инструктора.

5.20. Забранява се използването на CrossFit залата по джапанки, сандали, чехли и непълно спортно облекло / голи до кръста , без спортни обувки ,боси или по чорапи/. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и блокиране на профила за
достъп до спортния център. В този случай, всички предплатени суми от
страна на съответния клиент не се възстановяват.

5.21. Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода.
5.22. Забранява се самостоятелно да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.

 Групови занимания

5.23. Груповите занимания се провеждат по график, утвърден от спортния център GARITAGE PARK, който може да бъде своевременно променен от администрацията на спортния център GARITAGE PARK.

5.24. Не се  разрешава влизане в залите с мръсни обувки и неподходящо облекло.

5.25. Препоръчваме да посещавате заниманията със специални затворени спортни обувки и удобни дрехи.

5.26. Необходимо е да сте облечени и готови  10 минути преди започването на заниманието. Закъснението за занимание повече от 10 минути, дават право на инструктора да не ви допусне до заниманието.

5.27. На груповите занимания е забранено да се използва собствена хореография и свободни тежести без съответната команда на инструктора.

5.28. В отсъствие на треньора е забранено използването на музикалното оборудване и аксесоарите в залата.

5.29. Използваният от Вас инвентар след тренировката трябва да бъде прибран на място. Пластмасовите чашки и отпадъците се изхвърлят в контейнера.

5.30. Не се препоръчва да посещавате залата за единоборства при неразположение и недобро здраве.

5.31. Фитнес клубът не носи отговорност, ако причина за увреждане на Вашето здраве е нарушаването на правилата за посещение на залата за единоборства или самостоятелният избор на неподходящо натоварване и методики.

5.32. По време на заниманията трябва да спазвате реда и дисциплината.

5.33. За избягване на травми и за комфортни усещания посещавайте занимания, които отговарят на Вашето ниво на подготовка.


Сауна , инфрачервена сауна и парна баня

5.34. В сауната се сяда само върху хавлиена кърпа.

5.35. В сауната е забранено използването на масла, мед и други препарати за мазане. Посетителите, които ще ползват сауната, трябва предварително да вземат душ.

5.36. В сауната се влиза без сандали или джапанки.

5.37. В сауната е забранено пръскането на вода по стените и тавана.

Леден басейн  

5.38. В леденият басейн се влиза само след предварително взимане на душ. Бременни жени и малки деца не е желателно да ползват леденият басейн.

5.39. Не се разрешава бръснене в саунаите,инфрачервена сауната, парните баня и леденият басейн.

Басейн и спа зона

5.40. В басейна не се допускат клиенти без джапанки, плувни шапки и бански.

5.41. Центърът не поема отговорност за посетителите при инциденти, настъпили заради не подходящи спортно облекло и не правилно използване на съоръженията.

5.42. Забранено е скачането, тичането и гмуркането в басейна.

5.43. Клиентите трябва да се изкъпят преди да ползват басейна, леденият басейн , сауните и парните бани.
5.44. Радиа или други електрически и електронни апарати над 16 волта
не се разрешават за ползване при басейна.
5.45. Не се разрешава консумацията на храни и напитки около и в басейна.
5.46. Не се позволяват игри с топки и надуваеми предмети на територията на басейна, извън часовете, посочени в графика за занимания с деца и аква аеробика.
5.47.Забранява се използването на басейна, ако няма спасител.
5.48. Клиенти, употребили алкохол или наркотици, няма да бъдат допуснати в басейна.
5.49. При занимания по плуване за бебета и аква аеробика за бебета е задължително ползването на памперс за плуване за бебета.
5.50 Забранява се влизането на лица без подходящо облекло на територията на  басейна и СПА зоната ( бански, джапанки ). 

ПАРКИНГ GARITAGE PARK
5.51 .Клиентите на спортния център ползват безплатен престой на паркинга на Garitage Park до 2 часа, след валидиране на талона на рецепцията в спортния център. Всеки следващ час се заплаща по 2.00лв.

Входът през външните бариери за посетители на комплекса е осъществим единствено през бариерите, намиращи се от дясната страна, при влизане в комплекса.
Спортния център не носи отговорност за липсата на паркоместа на паркинга на GARITAG PARK.

ЧАСТ VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1.С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от спортния център GARITAGE PARK, посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие спортния център да съхранява, обработва и използва личните му данни, включително като ги предава на трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира спортния център да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за спортния център, когато това е необходимо във връзка с дейността на спортния център, както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на спортния център или на неговите посетители и др.

6.2. В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на спортния център, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7-дневен срок от депозирането му. Решението на управителя е окончателно.

6.3. В рамките на установеното в този Правилник, спортният център има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в спортния център, както и чрез публикуването на промените на интернет страницата на центъра www.sportscentergaritage.com

6.4. Спортния център GARITAGE PARK си запазва правото да променя
едностранно цените, правилата, оборудването, графиците за групови
тренировки, работното време на клубовете си и др.

6.5.Спортния център GARITAGE PARK може да бъде затворен за профилактика , ремонт или
при всякакви други извънредни обстоятелства, за което всички клиенти ще
бъдат известени предварително и в разумен срок.

6.6.Спортния център GARITAGE PARK не носи отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на клиента или на трета страна.

6.7. Центърът запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално клиентите на спортния център.