Вдигане на тежести

Вдигането на тежести е олимпийски спорт, в който състезателите се опитват да вдигнат различни по тежест щанги. Състезанията се провеждат в две движения – изхвърляне и изтласкване. Всеки състезател получава право на 3 опита във всяко движение.

Има отделни категории на състезателите. Сумират се най-добрите резултати от всяко движение, за да се получи общият резултат. Най-напред този спорт е изключително за мъже, но по-късно започва да се практикува и от жени. Всеки състезател трябва да има поне един успешен опит във всяко движение, иначе бива дисквалифициран. При еднакъв резултат в двубоя, по-предно място печели състезателят който първи е достигнал съответния резултат.

Екип